Je nutné dát pozor na používání poppers!

Víte o tom, že jsou tyto přípravky ohromně hořlavé a patří tedy do kategorie hořlavin zcela právem? Poku spolupracujete s tímto produktem, dávejte si pozor na mnohé neduhy. Jestliže se tento preparát dostane na vaši pokožku, okamžitě ji omyjte proudem tekoucí vody. Hodně se napijte vodou či mlékem. Oči ihned vypláchněte a pro všechny případy navštivte lékařskou pomoc.

Hořlaviny jsou nebezpečné pro člověka dvakrát!

S poppers riskujete mnoho nehod a nebezpečných situací. Díky tomu, že jsou hořlaviny, toxické při vdechování a po vnitřním užití, s sebou nesou možná rizika. Pokud máte ovšem rozum v hrsti, nic vám nehrozí. Zamyslete se vždy nad svými úkony, pokud začnete používat tyto látky v praxi, ať už jde o jakýkoli problém.

Ohodnoťte příspěvek